كل عناوين نوشته هاي شاهين

شاهين
[ شناسنامه ]
دانلود مقاله بررسي كار آفريني در عصر اطلاعات وارتباطات ...... دوشنبه 96/5/2
دانلود مقاله بررسي تحولات تکنولوژي و ماهيت مشاغل در عصر اطلاعات ...... دوشنبه 96/5/2
دانلود مقاله بررسي تحول مدل هاي کسب و کار در عصر فناوري اطلاعات‏ ...... دوشنبه 96/5/2
دانلود مقاله بررسي مشاركت فناوري اطلاعات در كارآفريني ...... دوشنبه 96/5/2
دانلود بررسي تأثير متقابل کارآفريني و فناوري اطلاعات و ارتباطات ...... دوشنبه 96/5/2
دانلود مقاله بررسي کار الکترونيک ...... دوشنبه 96/5/2
  ==>   ليست آرشيو شده ها